Akční Hry

Fyzikální ngine

Jak jsme psali už dříve, Rockstar Games započal spolupráci se společností NaturalMotion. Ta Rockstaru do GTA IV vložila svůj fyzikální ngine Euphoria. Euphorii na Playstation 3, Xbox 360 a PC přináší Dynamic Motion Synthesis (DMS). S Euphorií nejsou animace jednotvárné, naopak jsou relativní dle situace a řídí je CPU, aby byl dojem s fyziky co nejvěrohodnější a realitě nejpříbuznější. To v praxi znamená, že když přejedete kupříkladu chodce, jeho fyzika by se za letu a jeho následném pádu měla po každém přejetí chovat jiným způsobem. Euphoria reflektuje reálný pohyb těla i svalů, což vytváří plně interaktivní animace, které pokaždé jednají a reagují zcela jinak. A skutečně, tento systém vypadá veskrze skvěle. Sami se můžete přesvědčit v následujících videích.